Paul ten Broeke


In Loving memory of Harold (Harry) Ewen

 

 

In 2012 ben ik druk bezig geweest met mijn Remembrance project. Als spin-off is daar het onderzoek naar het verhaal van Harold Ewen als cadeau bijgekomen.

In 2012 I have been working on my Remembrance project. As a spin-off the research into Harold Ewen's history was added as a nice bonus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 24 december 2011, ben ik op de erebegraafplaats in Milsbeek de laatste foto's aan het maken voor mijn aandeel in het oorlogsgraven project. Daar ontmoet ik mevrouw Thijssen. Zij bezoekt het graf van Harold Ewen dat zij in 1948 geadopteerd heeft minimaal 3 maal per jaar. Gewoon omdat elke moeder zou willen dat het graf van haar zoon bezocht word.

Mevrouw Thijssen stelde mij een op zich simpele vraag: "zou het mogelijk zijn om de nabestaanden van Harold Ewen te vinden", gewoon om te zeggen dat het graf van Harold bezocht is. Waar een simpele vraag allemaal toe kan leiden.

Ok, na een bericht in de nieuws brief van de
TWGPP, naar wat stamboomsites, 2 Schotse kranten komt het verhaal los. In eerste instantie wordt ik de verkeerde kant opgestuurd en bestond er hoop op het bestaan van een zus. Echter dat bleek niet zo te zijn. Het blijkt dat zijn broer in 1942 overleden is,door ziekte in Maleisië waar hij diende en zijn vader overlijdt in november 1945. Daar eindigt het voor nu dus. Hoewel er nog wel een paar losse eindjes lopen en misschien door de reportage op Reporting Scotland nog wat los komt.

Omdat er veel mensen zijn geweest die mij geholpen hebben ben ik begin oktober 2012 op bezoek geweest in Dumfries. Ik heb daar het woonhuis van de Ewen familie bezocht, de kerken en monumenten waar hij herdacht wordt en een mevrouw ontmoet die nog met Harold op school gezeten heeft. Zij herinnerde hem als een "goede jongen". Door daar te zijn geweest, door de mensen te ontmoeten, door een gevoel te krijgen van de omgeving is het verhaal rond. Harold's verhaal leg ik vast en het wordt een verhaal als voorbeeld voor vele andere Schotse mannen die dapper gevochten hebben. Of nog beter voor iedereen die zijn taak volbracht heeft. Op dat er niemand vergeten wordt , opdat wij het nooit meer hoeven mee te maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the 24th of December 2011 on the Milsbeek War Cemetery, I am taking the last pictures of the
photographic project. There I meet Mrs Thijssen, she adopted Harold Ewen's grave in 1948. and she has been visiting it ever since, at least 3 times per year. Just because every mother would wish her son's grave would be visited.

Mrs Thijssen asked me a simple question: "Would it be possible to find any relations of Harold Ewen", just to say Harod's grave has been visited over the years. Where a simple question can lead too

Well, from a message in the Newsletter of the
TWGPP, to some ancestry-websites, 2 newspapers, the story is coming. Initially we went into the wrong direction. We thought that there was a sister. But it proved wrong. His brother died in Malaysia in 1942, his mother died in 1943 and his father in november 1945. So that was the end of this part. Although there are still some open ends and maybe somebody will come up, I'll just wait and see.

Early October 2012, I visited Dumfries to meet some people who helped me, but also to visit the area Harold lived in. I have been into the house of his family, I have seen the war memorials where he is mentioned, I got the feeling of the area. I also met a lady who went to school with Harold, she remembered him as a "fine lad". By visiting Dunscore and direct area, the project is coming to an end. I am writing his story down and will share this. His story will be an example of many other fine men and women who went to war. Lest we forget and lest it will never ever happen again.

For BBC Scotland, 2 reports were made. One from a broader Scottish perspective, what effort they made for the liberation of Gennep, the Reichswald towards the Rhein, breaking the Siegfriedline. The second is about the devotion of Mrs Thijssen visiting Harold Ewen's grave and Harold been given a name, a story after all those years.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remembrance Book/Herdenkingsboek

Mijn bevindingen, mijn zoektocht, de verhalen heb ik gebundeld in een boekje. Deze is gratis te downloaden vanaf deze link. Ook kunt u hem afgedrukt kopen. Dan kost hij €8.- exclusief verzendkosten. Mail mij of bel mij voor meer informatie.

My quest for Harold story, the stories and photo's are collected in a booklet. You may download this for free via this link. Also you can buy it in print. It costs €8,- excluding p&p. Mail or call me for more information.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Also, two radioreports were made, click on these video's to hear them too.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paul ten Broeke  |  paul@paultenbroeke.nl